Natryskowe

Myjka komorowa z natryskiem ręcznym

Myjka może być wykonana w wersji przelotowej lub nieprzelotowej oraz usytuowanej na poziomie „0,0” lub zagłębionej w posadzce Komora myjki wykonana jest z płyt izolacyjnych o grubości 50 mm, z zainstalowanym oświetleniem. Nad stropem komory zamocowane są kanały wyciągowe dla usuwania pary wodnej powstającej przy myciu na zewnątrz hali. Na kanale wyrzutowym z komory mycia zainstalowany jest wentylator wyciągowy.

W posadzce komory wykonane są kanały pokryte kratami WEMA dla odpływu cieczy myjącej do zbiornika zlokalizowanego obok myjki lub do kanalizacji zakładowej.

Komora do mycia ręcznego składa się z następujących zespołów i wyposażenia:

  • komory z kanałami wyciągowymi, oświetleniem, bramami, drzwiami obsługi,
  • wentylatora wyciągowego z wyrzutnią nad dach hali,
  • podłogi z kratami WEMA i kanałami spływowymi do zbiornika – osadnika obok komory mycia,
  • tablicy zasilająco-sterowniczej z instalacją do odbiorników.

Jako wyposażenie dla wykonywania czynności mycia instaluje się:

  • agregat wysokociśnieniowy do mycia firmy KARCHER
  • urządzenie dla recyrkulacji roztworu myjącego firmy KARCHER

Kąpiel myjąca po oddzieleniu w urządzeniu do recyrkulacji zanieczyszczeń mechanicznych i olejowych zawracana jest do mycia, kąpiel płucząca zawierająca minimalną ilość zanieczyszczeń kierowana jest do kanalizacji zakładowej. Zanieczyszczenia olejowe zbierane są w oddzielnym pojemniku.
Wielkość komory roboczej jest dobierana do potrzeb użytkownika.

do pobrania:

Myjka natryskowa tunelowa

Myjka natryskowa zbudowana jest z następujących podstawowych zespołów:
– tunelu stanowiącego jednocześnie konstrukcję nośną przenośnika
– trzech zbiorników kąpieli pod poszczególnymi strefami natrysku
– trzech układów natrysku z pompami obiegu kąpieli
– układu wentylacji wyciągowej

Strefa wejściowa i wyjściowa zapobiega wydostawaniu się rozpylonej cieczy myjącej i wody na zewnątrz urządzenia.

Tunel między kolejnymi strefami natrysku jest tak ukształtowany, aby zapobiegać przenoszeniu kąpieli między poszczególnymi zbiornikami.

Pompy obiegowe każdej strefy czerpią ze zbiorników odpowiednio spreparowaną kąpiel, tłoczą ją w kolektory zakończone gałęziami natrysku uzbrojonymi w dysze. Odpowiednio dobrane dysze natryskują ciecz na obrabiane powierzchnie.

Długość każdej stref jest tak dobrana aby zapewnić właściwe czasy trwania poszczególnych operacji technologicznych.

Czynnikiem grzewczym do ogrzania kąpieli myjącej może być prąd, olej opałowy lub gaz.
Kąpiele zasadnicze są w obiegu zamkniętym. W strefach płuczących następuje „odświeżanie wody”.
Jako dodatkowe wyposażenie myjki można zainstalować odolejacz kąpieli odtłuszczającej oraz zbiornik z pompą dozującą automatycznie preparat myjący.

Długość tunelu oraz ilość stref natryskowych jest uzależniona od wymagań antykorozyjnych powłoki lakierniczej jaką mamy uzyskać na obrabianym detalu.