Myjka natryskowa tunelowa

Myjka natryskowa zbudowana jest z następujących podstawowych zespołów:
– tunelu stanowiącego jednocześnie konstrukcję nośną przenośnika
– trzech zbiorników kąpieli pod poszczególnymi strefami natrysku
– trzech układów natrysku z pompami obiegu kąpieli
– układu wentylacji wyciągowej

Strefa wejściowa i wyjściowa zapobiega wydostawaniu się rozpylonej cieczy myjącej i wody na zewnątrz urządzenia.

Tunel między kolejnymi strefami natrysku jest tak ukształtowany, aby zapobiegać przenoszeniu kąpieli między poszczególnymi zbiornikami.

Pompy obiegowe każdej strefy czerpią ze zbiorników odpowiednio spreparowaną kąpiel, tłoczą ją w kolektory zakończone gałęziami natrysku uzbrojonymi w dysze. Odpowiednio dobrane dysze natryskują ciecz na obrabiane powierzchnie.

Długość każdej stref jest tak dobrana aby zapewnić właściwe czasy trwania poszczególnych operacji technologicznych.

Czynnikiem grzewczym do ogrzania kąpieli myjącej może być prąd, olej opałowy lub gaz.
Kąpiele zasadnicze są w obiegu zamkniętym. W strefach płuczących następuje „odświeżanie wody”.
Jako dodatkowe wyposażenie myjki można zainstalować odolejacz kąpieli odtłuszczającej oraz zbiornik z pompą dozującą automatycznie preparat myjący.

Długość tunelu oraz ilość stref natryskowych jest uzależniona od wymagań antykorozyjnych powłoki lakierniczej jaką mamy uzyskać na obrabianym detalu.

do pobrania: